عضویت در انجمن سلامت خانواده ایران

 

 

لطفا به منظور عضویت در انجمن سلامت خانواده ایران، ابتدا با کارشناس اعضا و داوطلبین انجمن تماس گرفته و سپس فایل پیوست را تکمیل نموده (حتما به صورت پشت و رو پرینت گرفته شود) و به همراه مدارک قید شده در قسمت بالای فرم، آنرا به دفتر انجمن ارسال فرمایید. داوطلبین عزیز لازم است پس از پرداخت حق عضویت خود با انجمن تماس بگیرند تا در سیستم مالی انجمن ثبت گردد. لازم به ذکر است عضویت شما از زمان پرداخت حق عضویت و ارسال آن به انجمن آغاز شده و تا پایان آن سال ادامه می یابد.