برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آموزش ارزیابی سازمان

2 دی ماه 1398

انجمن سلامت خانواده ایران به منظور ظرفیت سازی کارکنان، در تاریخ 2 دی ماه 1398، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آموزش ارزیابی سازمان برای پرسنل دفتر مرکزی و مراکز تابع نمود. آموزش این کارگاه را آقای سوچیرا سورانگا، مشاور دفتر منطقه ای از کشور سریلانکا بر عهده داشت. در انتهای جلسه نشست پرسش و پاسخ برگزار شد.