جلسه پاترون و مدیر عامل انجمن سلامت خانواده ایران با پروفسور محمداسماعیل اکبری

2 دی ماه 1398

دوشنبه 2 دی ماه 1398، جلسه مشترک مدیر عامل و پاترون انجمن سلامت خانواده ایران با پروفسور محمد اسماعیل اکبری (مشاور عالي وزير بهداشت در امور اجتماعي شدن سلامت) در محل وزارت بهداشت استان تهران برگزار شد.

مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

- همکاری در زمینه برنامه های مرتبط با فرزند آوری و اصلاح ساختارجمعیتی در جمهوری اسلامی ایران

- برگزاری پانل مشترک با انجمن سلامت خانواده ایران در کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با عنوان اصلاح ساختار جمعیتی کشور

- اختصاص ویژه نامه ای از فصل نامه بهداشت خانواده انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان فرزندپروری