عقد تفاهم نامه انجمن سلامت خانواده ایران و اداره کل زندان های استان تهران

22 دی ماه 1398

یکشنبه 22 دی ماه 1398، جلسه انجمن سلامت خانواده ایران مدیر عامل و پاترون انجمن سلامت خانواده ایران با دکتر رضازاده (رئیس بهداشت و درمان اداره کل زندان های استان تهران)، دکتر حیات الغیب (مدیر کل زندانهای استان تهران) و دکتر اسماعیلی (معاونت سلامت زندانهای استان تهران) در محل اداره کل زندان های استان تهران برگزار شد.

همچنین در انتهای جلسه تفاهم‌نامه‌ای میان انجمن سلامت خانواده ایران و اداره کل زندان های استان تهران به امضا رسید.