برگزاری پنل انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان "پیشگیری از خشونت و فراهم آوردن خدمات مراقبتی برای زنان"

در چهاردهمین کنگره بین‌المللی زنان و مامایی ایران

پنل «پیشگیری از خشونت و فراهم کردن خدمات مراقبتی برای زنان» در چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در روز جمعه 21 مهرماه سال 1396 در سالن 2 همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید. هدف از برگزاری این پنل آشنایی افراد شرکت کننده با مفهوم خشونت، انواع آن، روشهای پیشگیری از خشونت، اثرات آن بر زندگی افراد، اقدامات انجام گرفته در زمینه کاهش خشونت در جامعه و اقدامات در دست انجام در این راستا بود. هماهنگ کننده این پنل سرکار خانم دکتر شهریاری افشار پاترون انجمن سلامت خانواده ایران بودند. همچنین اعضای این پنل متشکل از خانم ها طیبه سیاوشی نماینده مجلس، دکتر عفت السادات مرقاتی خوئی رئیس مرکز تحقیقات سکس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر ناهید خداکرمی عضو شورای شهر و رئیس انجمن علمی مامایی ایران، دکتر مهراندخت عابدینی متخصص زنان، و آقایان دکتر مهرزاد تشکّریان پزشک و مدیر کل سلامت سازمان زندان ها، دکتر فرید براتی سده رئیس مرکز توسعه و پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی و دکتر عطاور رحمان پزشک و مدیر برنامه های سازمان بین المللی خانواده در جنوب آسیا بودند

در ابتدای این پنل، سرکارخانم دکتر شهریاری افشار مطالبی را در مورد تعریف خشونت، انواع خشونت، خشونت مبتنی بر جنسیت، خشونت علیه زنان، پیشگیری از خشونت، سازمان های مداخله گر در زمینه پیشگیری از خشونت و فعالیتهای انجمن سلامت خانواده ایران در این زمینه را مطرح کردند و سپس پرسش و پاسخ از اعضای شرکت کننده در پنل آغاز شد

.برخی از مهمترین نکاتی که از پاسخ اعضای پنل به دست آمد به شرح زیر مطرح میشوند

  .خشونت های جنسی می توانند منجر به بارداری های ناخواسته شوند و تبعات جسمی و روانی بسیار زیادی به همراه دارد

  .هر خانه امن میتواند حداکثر تا شش ماه به زن قربانی خشونت خانگی و فرزندانش خدماتی ارائه دهد

  .سی درصد از خشونت های اعمال شده بر روی زنان در دوران بارداری آنها بوده است

  خشونت حتی اگر به صورت روانی هم صورت گیرد می تواند در باروری زنان اثر گذار باشد. به علاوه، خشونت علیه مادر بر روی فرزند او که شاهد این امر است هم تاثیر گذار است که اگر این مسئله در جامعه فراوانی داشته باشد می تواند یک نسل .را در گیر کند

  .لایحه منع خشونت علیه زنان در حال بررسی در مجلس است و در این راستا مجلس نیاز به آمار و ارقام واقعی دارد

  .تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی در پیشگیری از خشونت باید با یکدیگر متحد شوند. متاسفانه در ایران بیشتر به حمایت از قربانیان خشونت پس از وقوع خشونت می پردازیم نه به پیشگیری از آن

  .مطالعه ای که در بین زنان آسیب دیده و آسیب پذیر انجام شده، نشان می دهد که زنان حداقل یک خشونت را توسط شریک جنسی تجربه کرده اند

  .توانمندسازی زنان و مردان در دفاع از خود در برابر خشونت ها باید مورد توجه قرار گیرد

  .امسال سازمان بهزیستی سندی را با عنوان پیشگیری از خشونت تدوین نموده که قرار است در سطح کلان اجرا شود

  .هماهنگی سازمان های ذیربط در ارائه خدمات پیشگیری از خشونت و آموزش خود مراقبتی به مادران باردار باید مورد توجه قرار گیرد

.در پایان از اعضای شرکت کننده در پنل تقدیر به عمل آمد و عکس یادبود گرفته شد