جشن افتتاحیه باشگاه مثبت میخک و مرکز توانمندسازی سلامت بانو

از مراکز تابعه انجمن سلامت خانواده ایران

باشگاه مثبت میخک یکی از مراکز انجمن سلامت خانواده ایران و تحت نظارت بهزیستی استان تهران است. درجشن افتتاحیه باشگاه مثبت میخک افراد زیر حضور داشتند.

سرکار خانم دکتر شهریاری پاترون انجمن سلامت خانواده ایران، حاج آقا امینیان مشاور در تشخیص مصلحت نظام و مشاور اکو، کارشناس معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی، نمایندگانی از شهرداری مناطق 12 و 15، مرکز خدمات اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) مناطق 11 و12، مدیرانجمن صنایع دستی، موسس واعضای موسسه طلوع بی نشانها، مدیر عامل وکارشناسان انجمن سلامت خانواده ایران، تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن، کارکنان مراکز کاهش آسیب میخک وکاج ، باشگاه مثبت و مرکز توانمندسازی سلامت بانو وتعدادی از اعضای باشگاه ومددجویان مراکز کاهش آسیب.

در ابتدای مراسم سرکارخانم فتحی مدیر عامل انجمن ضمن خیر مقدم وخوش امدگویی به مهمانان، اهداف وفعالیتهای انجمن سلامت خانواده ایران و مراکز آن را به حضار شرح دادند.

درادامه نماهنگی از فعالیتهای انجمن ومراکز به نمایش گذاشته شد . همچنین دو نفر از اعضای باشگاه ضمن تشکر از مسئولین وحضار در موردنیازها ، مشکلات ونگرانی های خود صحبت کردند.

در ادامه حاج آقا امینیان سخنانی را برای حضار ایراد نمودند. ایشان ضمن تشکر از فعالیتهای هیات مدیره، مدیران و پرسنل انجمن سلامت خانواده ایران پیشنهادات وراهکارهایی را اعلام نمودند . سپس مراسم افتتاحیه مرکز توسط سرکار خانم دکتر شهریاری و حاج آقا امینیان انجام گرفت.

درادامه مهمانان با اعضای باشگاه وکارآموزان توانمندسازی گفتگو داشته و مسایل و روند پیشرفت وعملکرد مراکز را به بحث گذاشتند.

درادامه بین اعضای باشگاه مسابقه ای اجرا گردید و به سه نفراز برندگان جوایز نقدی اهدا شد. درپایان سرکار خانم دکتر شهریاری از حضور مهمانان قدردانی نمودند.

مراسم با پذیرایی از حضار به پایان رسید.