انجمن سلامت خانواده ایران به عضویت اتحادیه جهانی هپاتیت در آمد

در سی و یکمین شماره از ماهنامه صدای هپاتیت

نظر به فعالیتهای ترویجی و خدمات رسانی صورت گرفته توسط انجمن سلامت خانواده ایران، این انجمن حائز شرایط لازم جهت عضویت در اتحیادیه جهانی هپاتیت شناخته شد و به عنوان دومین موسسه ایران، موفق به دریافت گواهینامه عضویت در این سازمان بین المللی گردید.

سی و یکمین شماره از ماهنامه صدای هپاتیت (Hep Voice) ضمن پوشش این خبر، انجمن سلامت خانواده ایران را چنین معرفی کرده است:

«انجمن سلامت خانواده عضوی رسمی از فدراسیون بین المللی خانواده است و همچنین از مقام مشورتی ویژه از شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بهره مند است. طی دو سال اخیر، آنها غربالگری هپاتیت را عمدتا برای زنان پرخطر در ضعیف ترین محله تهران، انجام داده اند. آنها همچنین با حمایت خیرین و مجتمعهای درمانی، به مردم برای دستیابی به درمان، یاری رسانده اند. آنها فعالیتهای ترویجی را به منظور افزایش آگاهی گروههای اجتماع و درگیر نمودن مسئولان و سایر سازمانهای مردم نهاد برای حذف این مشکل، عهده دار شده اند.»

جهت مشاهده پروفایل انجمن سلامت خانواده ایران در وبسایت اتحادیه جهانی هپاتیت، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://www.worldhepatitisalliance.org/member/family-health-association-iran