برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ندامتگاه فردیس

اسفندماه 1396

انجمن سلامت خانواده ایران در اسفندماه 1396 تفاهم نامه ای را با سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منعقد کرد. این تفاهم نامه به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی در ندامتگاه فردیس برای تمام مددجویان مرد، زن و کانون اصلاح و تربیت بوده است.بر این اساس انجمن در تابستان و پاییز سال 1397، کارگاه های آموزشی آشنایی با اچ آی وی/ ایدز و مهارت های زندگی را برای مددجویان برگزار نمود

در کارگاه های آموزشی ندامتگاه فردیس تعداد 24 جلسه آموزشی (هر هفته دو جلسه) برگزار شد و در این جلسات 700 نفر از مددجویان تحت آموزش قرار گرفتند

مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسات عبارت اند از

تفاوت اچ آی وی و ایدز

تعریف اچ آی وی و ایدز

راه های پیشگیری و انتقال اچ آی وی

علائم و نشانه های اچ آی وی و ایدز

آزمایش و تست های تشخیص اچ آی وی و انواع آن

راه های درمان

گروههای در معرض خطر

ارتباطات فردی و اجتماعی

تعریف اضطراب و راهکارهای کاهش آن

اعتماد به نفس و راههای بهبود آن

تصمیم گیری و اهمیت آن در زندگی

همچنین پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون در بسیاری از کارگاه های آموزشی توزیع شدند. تحلیل سوالات پرسشنامه ها نشان از افزایش آگاهی مددجویان در ارتباط با اچ آی وی/ایدز و مهارت های زندگی دارد