برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و روش‌های ایفای نقش مؤثر سازمان‌های مردم در نهاد در این سازوکارها

یکم بهمن ماه 1397

انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ اول بهمن ماه 1397، به منظور ظرفیت سازی و توانمندسازی داوطلبان، کارکنان و سازمان های مردم نهاد دیگر، کارگاه آموزشی یک روزه «آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و روش های ایفای نقش مؤثر سازمان های مردم نهاد در این سازوکارها» را در دفتر مرکزی انجمن برگزار کرد

این کارگاه با خوش آمدگویی و معرفی اهداف کارگاه توسط سرکار خانم دکتر شهریاری افشار (پاترون انجمن سلامت خانواده ایران) آغاز شد و سپس سرکار خانم دکتر لیلا عنایتی (مدرس کارگاه) مباحث خود را آغاز کردند

نمایندگانی از هیئت مدیره انجمن، داوطلبان انجمن، نمایندگان شش سازمان مردم نهاد و کارکنان انجمن در این جلسه آموزشی حضور داشتند

مباحث کارگاه که مورد آموزش و بحث و بررسی قرار گرفتند عبارت اند از

آشنایی با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل

آشنایی با شورای حقوق بشر

آشنایی با ثبت نام برای شرکت در شورای حقوق بشر

آشنایی با نحوه تدوین بیانیه

آشنایی با نحوه ثبت نوبت قرائت بیانیه شفاهی

آشنایی با روش کسب مقام مشورتی سازمان ملل

آشنایی با نحوه تدوین گزارش چهارساله

همچنین کارگاه همراه با پرسش و پاسخ و انجام فعالیت های گروهی بین اعضا بود. در انتهای کارگاه نیز فرم های نظرسنجی بین شرکت کنندگان توزیع و تمام افراد گواهینامه شرکت در کارگاه را دریافت کردند