شرکت پاترون انجمن سلامت خانواده ایران در چهلمین اجلاس حقوق بشر در ژنو و قرائت بیانیه

25 فوریه تا 22 مارچ 2019

چهلمین اجلاس حقوق بشر در ژنو بین تاریخ های 25 فوریه تا 22 مارچ 2019 (6 اسفند 1397 الی 2 فروردین 1398) برگزار شد. سرکار خانم دکتر شهریاری افشار پاترون انجمن به عنوان نماینده انجمن سلامت خانواده ایران در این اجلاس شرکت کرده و بیانیه هایی را نیز قرائت کردند. علاوه بر بیانیه های شفاهی، انجمن بیانیه های کتبی را در سایت اجلاس آپلود کرد.

بر این اساس این بیانیه ها عبارت اند از:

اثر سوء تحریم ها بر سلامت مردم ایران که به عنوان دومین بیانیه برای گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آقای جاوید رحمان، توسط دکتر شهریاری قرائت شد. در این بخش فقط هفت سازمان مردم نهاد وقت قرائت بیانیه داشتند.

سلامت زنان زندانی در ایران که به عنوان آیتم سه توسط دکتر شهریاری قرائت شد.

نقض حقوق بشر علیه زنان و کودکان یمنی که به عنوان آیتم چهار توسط دکتر شهریاری قرائت شد.

علاوه بر حضور در اجلاس و قرائت بیانیه، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد با جاوید رحمان ملاقات داشتند. دکتر شهریاری به عنوان نماینده انجمن در این جلسه حضور داشتند و علاوه بر معرفی انجمن، در مورد گزارش بررسی دوره ای همگانی جمهوری اسلامی ایران که توسط انجمن نگارش شده نیز صحبت کردند. همچنین، ایشان در مورد اثرات سوء تحریم ها بر سلامت مردم ایران و عواقبی که این تحریم ها برای ارتباطات سازمانهای مردم نهاد ایرانی با سازمانهای بین المللی دارد هم مطالبی را بیان کردند.