افتتاحیه مددسرای بانوان میخک به میزبانی انجمن سلامت خانواده ایران

با همکاری سازمان خدمات اجتماعی و رفاهی شهر تهران و شهرداری منطقه 12 تهران

در راستای ارائه خدمات به زنان آسیب‏پذیر در شهر تهران، انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری سازمان خدمات اجتماعی و رفاهی شهر تهران و شهرداری منطقه 12 تهران، مددسرای بانوان میخک را از ابتدای دیماه 1397 راه‏اندازی نمودند و به ارائه خدمت شبانه‏روزی به این گروه از زنان پرداختند.

در 28 اسفندماه 1397 مراسم افتتاحیه رسمی مددسرا باحضور سرکارخانم مولاوردی، دکتر خداکرمی عضو شورای شهر تهران، نمایندگان وزارت بهداشت، هماهنگ کننده کشوری در UNAIDS، وزارت امور خارجه، معاونت ریاست جمهوری، شهرداری منطقه 12 تهران و به میزبانی انجمن سلامت خانواده ایران برگزار گردید.

خانم دکتر شهریاری پاترون انجمن سلامت خانواده ایران، ضمن تشکر و قدردانی از از کلیه دست اندرکاران این طرح به ارائه دستاوردهای انجمن سلامت خانواده ایران پرداخت. ایشان تغییر در نگرش و افزایش همکاری های بین بخشی را به عنوان یکی از مهم ترین و اثرگذارترین عوامل در پیشبرد اهداف طرح برشمرد. همچنین از تلاش های صورت گرفته توسط شهرداری منطقه 12 به عنوان یکی از همکاران پروژه تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه مراسم، سرکارخانوم مولاوردی بر لزوم و اهمیت اجتماعی و عمومی کردن بهداشت باروری تاکید کرد. وی در ادامه افزود موضوع بهداشت باروری و سلامت بانوان بایدبعنوان یک اصل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، همچنین با رویکرد پیشگری و رسیدگی به آسیب‏های اجتماعی در مراحل آغازین به این امر پرداخته شود.

طی این نشست، خانم دکتر خداکرمی عضو شورای شهر تهران، حضور انجمن‏های مردم نهاد را به عنوان مکملی موفق برای پروژه های بهداشتی و کاهش آسیب‏های اجتماعی برشمرد.

همچنین در این نشست جناب آقای دکتر درودی هماهنگ کننده کشوری در UNAIDS بر لزوم مشارکت تمامی سازمان ها برای ارائه خدمات نوین به زنان آسیب پذیر تاکید نمودند. در ادامه نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و شهردار منطقه ۱۲ تهران به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداختند اظهار داشتند که تمامی توان سازمان های متبوع خود را جهت حمایت از ابن طرح مبذول خواهند داشت.

در پایان این نشست و مراسم افتتاحیه رسمی بر لزوم همکاری و مشارکت همهجانبه تمامی ارگان‏ها در راستای ارائه خدمات به زنان آسیب‏پذیر و حفظ کرامت انسانی آنان تأکید شد و بر ادامه این طرح بهصورت یک نمونه موفق و پیشرو در کشور تأکید گردید.