همراهی انجمن سلامت خانواده ایران با پویش ملی کنترل خون

سامانه "بسیج ملی کنترل فشار خون"

 

پرسنل، اعضا و داوطلبان انجمن سلامت خانواده ایران، با هدف پیشبرد اهدف کلان سلامت جامعه، ضمن اندازه فشار خون خود و ثبت آن در سامانه «بسیج ملی کنترل فشار خون»، با این پویش ملی همراه شدند.

شما نیز می توانید با اندازه فشار خون خود و ثبت آن در سامانه زیر، به این پویش ارزشمند ملی، بپیوندید
https://www.salamat.gov.ir/Home/QuickFamilyCare