برگزاری کارگاه آموزشی اعتبارسنجی برای کارکنان، اعضا و داوطلبان انجمن سلامت خانواده ایران

14 مرداد 1398

انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 14 مرداد ماه 1398، کارگاه آموزشی اعتبارسنجی را بمنظور آشنایی کارکنان، اعضا و داوطلبان انجمن سلامت خانواده ایران با فرایند اعتبارسنجی در ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران برگزار نمود.

فرایند اعتبارسنجی جدید انجمن سلامت خانواده ایران و استمرار عضویت در فدراسیون بین المللی سلامت باروری خانواده از سال 2020 میلادی آغاز می‌گردد. آخرین اعتبارسنجی مربوط به سال 2017 بوده است.

بر این اساس و در ابتدای این جلسه دکتر شهریاری افشار، پاترون انجمن، توضیحاتی را درباره اعتبارسنجی و اهداف کارگاه مطرح کردند و سپس خانم دونلو، مدرس کارگاه، به ارائه مباحث مربوط به اعتبارسنجی و فرایندهای آن پرداختند. همچنین پاترون انجمن توضیحات تکمیلی در این زمینه را ارائه دادند.

در انتهای کارگاه، حضار گواهی شرکت در کارگاه را دریافت کردند.