مجمع سالیانه انجمن سلامت خانواده ایران

شهریورماه 1398

مجمع سالیانه انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 6 شهریور ماه 1398 ساعت 10 صبح در تالار اشراق واقع در ایوان شمس برگزار می گردد