سومین نشست هم اندیشی اساتید و تشکل های مدنی با حضور دکتر شهریاری افشار و دکتر رفاهی برگزار شد

دوشنبه 8 مهر ماه 1398

سومین نشست هم اندیشی اساتید و تشکل های مدنی با حضور دکتر شهریاری افشار (پاترون انجمن سلامت خانواده ایران) و دکتر رفاهی (مدیر کل  پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ) و معاون ایشان دکتر حامد محمدی در محل سالن جلسه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.
این جلسه روز دوشنبه ۸ مهرماه ۹۸ در چهار کارگروه (سلامت جسمی روانی و معنوی، سلامت اجتماعی، حقوقی و توانمندسازی) با هدف تعیین رئیس و دبیر برای هر کارگروه و همچنین طرح پیشنهاد و راهکارهایی برای چالش های پیش روی سمن ها و تهیه پیش نویس برنامه های سال ۹۹ اداره کل  پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، برگزار شد