برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت روز جهانی سالمند

در کمیته امداد منطقه 12

به مناسبت روز جهانی سالمندان و هفته ملی سالمندان، پایگاه سلامت خیام و باشگاه مثبت میخک از مراکز تابعه انجمن سلامت خانواده ایران اقدام به برگزاری برنامه های مختلف در کمیته امداد منطقه 12 نمودند.

در طول این برنامه به 50 نفر از سالمندان خدمات رایگان شامل مکمل یاری کلسیم، غربالگری وزن، قد و فشار خون و آموزش هایی در زمینه سلامت روان و شیوههای شادزیستن در سالمندی ارائه شد.