برگزاری کارگاه سلامت باروری در حوادث و بلایا بمنظور ظرفیت سازی کارکنان، اعضا و داوطلبان انجمن سلامت خانواده ایران

18 مهر ماه 1398

انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 18 مهر ماه 1398، کارگاه آموزشی سلامت باروری در حوادث و بلایا را بمنظور ظرفیت سازی کارکنان، اعضا و داوطلبان انجمن سلامت خانواده ایران در دفتر مرکزی انجمن برگزار کرد.

در این کارگاه پرسنل، اعضا و داوطلبان انجمن حضور پیدا کردند. مدرس کارگاه خانم نیمیشا گوسوامی، فدراسیون بین المللی سلامت باروری خانواده، بودند. ایشان در این کارگاه در مورد بهداشت باروری در بحران و اهداف پنجگانه آن با مشارکت شرکت کنندگان آموزش‌هایی را ارائه دادند. در انتهای کارگاه، گواهینامه‌ به شرکت کنندگان اهدا شد.