برگزاری کارگاه سلامت باروری در حوادث و بلایا

17 مهر 1398

در تاریخ 17 مهرماه 1398، انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کارگاه آموزشی یک روزه «سلامت باروری در حوادث و بلایا» را برای ماماهای منتخب از شهرهای مختلف ایران مختلف برگزار نمود.

مدرس کارگاه خانم نیمیشا گوسوامی از فدراسیون بین المللی سلامت باروری خانواده بودند. در طول برگزاری کارگاه، اهداف پنج گانه سلامت باروری در بحران از سوی مدرس و با مشارکت شرکت کنندگان در کارگاه مطرح شد. همچنین، کارهای گروهی نیز بخش مهمی از این کارگاه آموزشی یک روزه بود. در انتهای کارگاه نیز گواهینامه شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اهدا شد.