اجرای طرح رایگان سرطان پستان در بیمارستان آیت الله کاشانی

29 و 30 مهر ماه 1398

انجمن سلامت خانواده ایران به مناسبت ماه آگاهی بخشی برای سرطان پستان، با همکاری بیمارستان آیت الله کاشانی اقدام به برگزاری طرح رایگان غربالگری پستان نمود.

این طرح 29 و 30 مهر ماه با هدف اطلاع رساني و آگاهسازي بانوان در زمينه علائم سرطان پستان و راههاي پيشگيري از آن برگزار گردید. در طول این طرح به ؟؟ نفر از بانوان خدمات رایگان غربالگری پستان ارائه شد.