سمینار آموزشی تغییرات اقلیمی و سلامت

25 آذر ماه 1398

سه شنبه 25 آذر ماه 1398، سمینار آموزشی تغییرات اقلیمی و سلامت با ریاست دکتر شهریاری افشار در سرای محله خواجه نظام الملک واقع در منطقه 7 شهرداری توسط انجمن سلامت خانواده ایران برای عموم مردم برگزار شد.

در این سمینار دکتر آمنه حق گو (سلامت زنان آندومتریوز و محیط زیست)، دکتر پریچهر شاهسوند (تغییرات اقلیمی و آسیب های اجتماعی)، دکتر سالومه ذریه (تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر جنین پیش و پس از بارداری) و دکتر زهرا ریاحی (تغییرات اقلیمی و تبعات آن بر سلامت خانواده) به عنوان سخنران حضور یافتند.

سمینار در 4 بخش برگزار شد و هر یک از اعضای سمینار نظرات علمی-تخصصی خود را بیان نمودند و اطلاعات بسیار جامع و کاربردی و در خور فهم عموم در رابطه با عوامل موثر بر تغییرات اقلیمی، نقش تغییرات اقلیمی بر سلامت و بهداشت باروری، نقش انسانها در این چرخه و... ارائه گردید.

در پایان هر بخش حاضرین در جلسه سوالات خود را با سخنرانان سمینار مطرح و پاسخ مربوطه را دریافت میکردند.