بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


سخنرانی دکتر شهریاری افشار در اولین نشست تخصصی سلامت اجتماعی و توسعه

ت

اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی سلامت اجتماعی و توسعه با عنوان «نقش سازمانهای مردم نهاد در ارتقای سلامت زنان آسیب پذیر» در تاریخ اول شهریور 96 در محل کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه در دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست آقای دکتر نصرتی رییس بخش آموزش کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه به معرفی اهداف کرسی و نشستهای سلامت اجتماعی پرداختند. در ادامه دکتر شهریاری افشار (پاترون انجمن سلامت خانواده ایران) به ارائه مطالب در مورد نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای سلامت زنان آسیب پذیر پرداختند.

مهمترین مباحث مطرح شده در ارائه ایشان عبارت بودند از: سلامت زنان، شاخصهای وضعیت سلامت زنان، وضعیت سلامت زنان آسیب پذیر در ایران، آمار ایدز و راههای ابتلاء به ایدز در ایران، سرطان های رایج در زنان ، پیشرفتهای صورت گرفته، چالشهای پیش روی سلامت زنان.

در انتهای جلسه نیز دکتر ودادهیر مسئول بخش روابط بین الملل کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه مطالبی را در مورد مطالعات خود در زمینه خانواده و چالش های پیش رو ارائه کرده و تأکید کردند که بهترین سرمایه گذاری با بیشترین بازده در همه جهان سرمایه گذاری بر روی آموزش و ارتقای وضعیت زنان جامعه است.