سوگواری بدون مراسم سوگواری

logos

رویارویی با مرگِ یک عزیز از جمله دشوارترین کارهایی ست که هر انسانی ناگزیر در طول زندگی با آن روبرو میشود روزهاست شاهد ابتلای مردم زیادی در جهان به ویروس کرونا هستیم و در این بین ممکن است عزیزانی را به همین علت از دست داده باشیم و آنچه پذیرش و تحمل این فقدان را سخت تر می کند نبودن امکان برگزاری مراسم ترحیم و سوگواری است. بنابراین ممکن است با اختلالی به نام سوگ مواجه شویم.
لذا با همکاری #انجمن_دنیای_امن_ما بر آن شدیم با تهیه کاری مشترک به اختلال سوگ و راه های پیشگیری از آن بپردازیم تا در صورت مواجه با این شرایط و اختلال با آگاهی کامل این روند را پشت سر بگذاریم.
امید است این مطالب صرفا برای آگاهی و اطلاع رسانی باشد و هیچ انسانی در هیچ جای جهان با چنین اختلالی رو به رو نشود و جهان روزهایی عاری از بیماری و بحران را پیش رو داشته باشد.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this infographic by email!

Embed in your website

رویارویی با مرگِ یک عزیز از جمله دشوارترین کارهایی ست که هر انسانی ناگزیر در طول زندگی با آن روبرو میشود روزهاست شاهد ابتلای مردم زیادی در جهان به ویروس کرونا هستیم و در این بین ممکن است عزیزانی را به همین علت از دست داده باشیم و آنچه پذیرش و تحمل این فقدان را سخت تر می کند نبودن امکان برگزاری مراسم ترحیم و سوگواری است. بنابراین ممکن است با اختلالی به نام سوگ مواجه شویم.

لذا با همکاری #انجمن_دنیای_امن_ما بر آن شدیم با تهیه کاری مشترک به اختلال سوگ و راه های پیشگیری از آن بپردازیم تا در صورت مواجه با این شرایط و اختلال با آگاهی کامل این روند را پشت سر بگذاریم.

امید است این مطالب صرفا برای آگاهی و اطلاع رسانی باشد و هیچ انسانی در هیچ جای جهان با چنین اختلالی رو به رو نشود و جهان روزهایی عاری از بیماری و بحران را پیش رو داشته باشد.

Views

 • 1726 Total Views
 • 1624 Website Views
 • 102 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+